Verižna kompenzacija vam omogoči unovčevanje zapadlih terjatve do domačih kupcev. Ce.Ra.Pro. d.o.o, vam nudi unovčevanje (konvertiranje) le-teh omogočimo preko finančnih verižnih kompenzacij. Uporabljamo tehniko zapiranja terjatev, pri kateri na podlagi zapadlih terjatev naročnika poiščemo gospodarske subjekte, ki so pripravljeni poravnavati svoje obveznosti do dobaviteljev. Terjatev, ki jo naročnik želi unovčiti, najprej preverimo in določimo strošek ter predviden datum njene unovčitve. Nato pripravimo pogodbo o odstopu terjatve ter kompenzacijski predlog z gospodarskimi subjekti in dolžniško-upniškimi razmerji med njimi. Ko vsi udeleženci potrdijo obstoj medsebojnih obveznosti in terjatev, izvedemo unovčevanje ter nakažemo sredstva na TRR naročnika. Stroški unovčevanja terjatev so odvisni od težavnosti zapiranja terjatev, pa tudi od višine in obsega terjatev. Zaračunajo se le v primeru uspešno zaključene unovčitve. Stroškov poizvedbe in priprave pogodbe ni.

V primeru interesa nas pokličite na telefonsko številko 01/500-7777, pošljite povpraševanje na info@cerapro.si ali obiščite na naslovu Dolenjska cesta 242 B v Ljubljani. V najkrajšem možnem času vam bomo posredovali neobvezujočo ponudbo.