Večstranski pobot ali multilateralni kompenzacijski sistema uporabljamo za unovčevanje terjatev, ki ga  izvajamo tudi preko organizacije Agencije za javno pravne evidence in storitve (AJPES) in preko sistema e-Kompenzacije.com. Gre za spletna pobota, ki  se izvajata enkrat mesečno v skladu s časovnim načrtom. V njih sodeluje večje število gospodarskih subjektov, ki v sistem prijavljajo svoje obveznosti do dobaviteljev. Storitev je primerna predvsem za uvozna in storitvena podjetja različnih dejavnosti in velikost ter tista, ki imajo težave z zagotavljanjem likvidnosti.

Pogoj za sodelovanje v e-pobotu je registracija v sistem, pogodba o sodelovanju ter obrazec za prijavo obveznosti. Da pa se uspešno izpelje unovčevanje terjatev, naročnik podpiše Pogodbo o ciljnem predplačilu z našim podjetjem in v multilateralno kompenzacijo kot svojo obveznost za dogovorjen znesek prijavi CE.RA.PRO D.O.O. V primeru izkazanega pokritja naročniku v dogovorjenem roku nakažemo pobotan znesek, zmanjšan za provizijo, določeno v naši pogodbi.

 CAM00268