Unovčevanje terjatev oz. konvertiranje terjatev je eden od načinov zapiranja zapadlih in nezapadlih terjatev, ki se je v mnogo primerih izkazal za učinkovitega. Tovrstni način upravljanja s terjatvami je še posebej primeren za uvozna in storitvena podjetja ter družbe, ki imajo težave z zagotavljanjem tekoče likvidnosti. Unovčevanje terjatev poteka preko verižnih kompenzacij ali preko večstrankarskega pobota. S storitvami unovčevanja terjatev naročnikom ponujamo možnost, da svoje terjatve unovčijo v najkrajšem možnem času in pravočasno pridobijo prepotrebna likvidna sredstva. Konvertiranje terjatev je zaradi nizkih stroškov pobota in hitrega poplačila primerno zlasti za  uvozna in storitvena podjetja ter za tiste družbe, ki imajo težave z zagotavljanjem tekoče likvidnosti.

 

Preko verižnih kompenzacij

Preko večstrankarskega (multilateralnega) kompenzacijskega sistema

Unovčevanje terjatev oz. konvertiranje terjatev - cerapro