Odkup terjatev je način financiranja, ki omogoča pridobivanje likvidnostnih sredstev. Odkup terjatev je primeren za podjetja, ki za svoje poslovanje potrebujejo takojšnje poplačilo bonitetno ustreznih terjatev z odloženim odlokom plačila. Odkupujemo zapadle in nezapadle terjatve. V Pogodbi o odkupu terjatev določimo znesek odkupa, datum nakazila in strošek naročnika, podpisati pa jo morata tako naročnik kot tudi njegov dolžnik. Strošek odkupa terjatev je odvisen od zapadlosti terjatev, bonitetne ocene naročnika in dolžnika ter obrestne mere, ki jo določa čas do zapadlosti terjatve.

Primarna prednost odkupa terjatev je krajšanje plačilnih rokov oziroma izboljšanje kratkoročne likvidnosti. Nekatere druge prednosti so:
– podjetja lahko svoje resurse in napore namesto v administracijo preusmerijo v rast.
– podjetja pridobijo denarna sredstva in si pri tem ne poslabšajo kreditno sposobnost pri bankah.
– podjetja si zmanjšajo administrativne stroške v zvezi s terjatvami
– zaposleni prihranijo čas in denar – Upravljanje terjatev postane skrb faktorja

Postopki za začetek samega odkupa terjatev so enostavni. V večini primerov je potrebna dokumentacija, ki dokazuje obstoj terjatve, ki jo podjetje želi prenesti na faktor. Ko se pogodba podpiše je denar nakazan na TRR podjetja.

Faktoring pozitivno vpliva na razvoj malih in srednjih podjetij saj lahko s faktoringom financirajo rast obsega poslovanja in odpravijo morebitne težave z neplačniki.

Odkup terjatev