Kompenziranje terjatev z obveznostmi: gre za nedenarni način poravnave terjatev in dolgov, v katerem sodelujejo trije ali več udeležencev. Pri verižni kompenzaciji je vsak njen udeleženec v pravnem razmerju samo z neposrednim predhodnikom in naslednikom v verigi (krogu) udeležencev, z ostalimi pa ne. Do predhodnika je upnik, do naslednika pa dolžnik.

Za pripravo in izvedbo kompenzacije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • obstajati mora vzajemnost terjatev (stranki v pobotu morata biti druga drugi hkrati upnica in dolžnica),
  • terjatvi, ki ju stranki želita pobotati, morata biti istovrstni (pobotata se lahko le dve denarni ali dve terjatvi iste vrste in kakovosti),
  • obe terjatvi morata biti dospeli/zapadli, nepogojni, iztožljivi in resnični.

Kompenziranje terjatev z obveznostmi