E-izvršba, kot zadnja pot. Če ni uspeha z nobenim od naštetih načinov upravljanja terjatev, se kot zadnja pot morda izkaže izvršba. To je intervencijsko dejanje državnih organov, ki upniku omogoča izterjavo neplačanih terjatev. Pri vlaganju e-izvršbe, torej izvršbe na podlagi verodostojne listine, je potrebno določiti tudi krajevno pristojnost po pravnomočnosti sklepa o izvršbi. Da to pravilno določimo je izrednega pomena pri sami hitrosti izdaje sklepa. Kajti, če pristojnost sodišča ne določimo pravilno, se izvajanje predloga podaljša za čas iskanja pristojnega sodišča. Predlog za izvršbo se lahko vloži v pisni obliki ali v elektronski obliki (t.i. e-izvršba), pristojnost za odločanje pa ima okrajno sodišče v Ljubljani.  V primeru, da se odločite za izvršbo, vam lahko naše podjetje pomaga, da uspešno, hitro in z najmanjšimi stroški dosežete izterjavo vaših terjatev.

 

ODDAJ E-IZVRŽBO

 

 

e-izvršba, sodišče, Ce.Ra.Pro